Anna Honoré Jensen

Falkevej 4-1, Fredericia, den 9. januar 1967.

Anna Honoré Jensen. Jeg blev født den 22. januar 1917 i Egholt som datter af Peter og Karoline Honoré, og blev viet samme dag som min broder og svigerinde, Ejnar og Kirsten, den 3. maj 1936 i Nr. Bjært kirke af pastor Søren Jørgensen til assistent ved Falcks Redningskorps i Kolding, Nis Andersen Jensen, født den 16. marts 1905.

Vi stiftede hjem i Kolding, og den 7. juni 1939 fik vi en lille dreng, der blev døbt Mogens. Han døde kun 10 uger gammel af en mavemundsforsnævring.

Året efter den 29. juli 1940 fik vi Frode. 5 måneder gammel blev han syg af tarm- betændelse og engelsk syge. Vi havde også nær mistet ham, men han blev sund og rask igen.
Frode ville være sømand, og efter at have sejlet som dreng et halvt års tid, kom han på rederiet J. Lauritsens søfartsskole.

Derefter sejlede han på langfart i nogle år og tog senere styrmands- og skibsfører- eksamen i Svendborg. Er p.t. søløjtnant ved Søværnets Operative Kommando i Aarhus.
Den 21. november 1964 blev Frode gift i Svendborg med Grethe Legaard Sørensen, som han lærte at kende, da han gik på navigationsskolen. De har en lille pige, der hedder Helle.
Anne Sofie blev født den 28. marts 1944. Hun var sund og rask og meget lettere at have med at gøre end de tidligere børn, jeg har haft.

Anne Sofie er uddannet laborant og virker som sådan på Svovlsyrefabrikken i Fredericia.
Efter at have været assistent ved Falcks Redningskorps i Kolding i 22 år, fik Nis stillingen som leder af Falckstationen i Fredericia den l. marts 1952.

Den 14. november 1958 døde Nis af en blodprop ved hjertet, og han ligger begra- vet på Trinitatis kirkegaard i Fredericia.

Der fulgte nu en streng tid. Jeg havde ikke været rask efter Anne Sofies fødsel. Nu måtte jeg selv tjene penge til livets ophold.

Først var jeg i et par bagerforretninger og derefter i ekspeditionen på et vaskeri.

Jeg var meget glad for arbejdet, men desværre kunne helbredet ikke holde. Jeg måtte søge invalidepension og fik det med det samme.

Jeg har betændelse i de ægte led i ryggen. Fra juni 1961 fik jeg 370.- kr. om måneden. Heldigvis havde jeg til huslejen fra et privat hjælpefond fra Falck. Nu er økonomien ikke så dårlig, men der er ikke meget at rutte med. Uden mine dejlige børn og min store, gode familie, der har hjul- pet mig på alle måder, ved jeg ikke, hvordan jeg skulle være kommet igennem vanskellighederne.
Må jeg til sidst udtrykke min store glæde og taknemlighed for det store arbejde, der er udvist for muliggørelsen af de i denne bog vedtagne afholdelse af slægts- fester, samt for iværksættelsen af denne mindebog.