Ellen Holm

Fredericia, den 12. juli 1966.

Jeg, Ellen Holm, er den ældste af Augusta og Peter Honorés børn. Jeg er født den 15/12 1901. Da jeg var 6 år gammel, døde min mor, hvorefter jeg blev opdraget hos min mors forældre.

Den 22/41921 blev jeg gift med Emil Holm, tømrermester.

Vi har 2 børn, Ruth Ladegaard Andersen, gift med Johs. Ladegaard Andersen, mølleejer, og Henning Holm, gift med Elna Holm, f. Jepsen.

Ruth og Johs. har 3 børn: Hans (19 år), uddannet i kornbranchen, Ellen Margrethe (17 år), gymnasieelev, Karin (13 år), elev i 1. realklasse.

Henning og Elna har 2 børn: Alice (13 år), elev i 7 klasse, Anette (7 år), elev i 2. klasse.